Szkolenie z Integracji Bilateralnej

W ostatni czerwcowy weekend trójka nauczycieli Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego miało przyjemność uczestniczyć w bardzo intensywnym ale jakże ciekawym szkoleniu, po którym uzyskali certyfikat uprawniający do pracowania metodą Integracji Bilateralnej. Szkolenie to odbyło się w Katowicach w Personalnym Centrum Rozwoju In Corpore.

Bilateralna integracja to współpraca i koordynacja w czasie, kiedy jakiś określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów”

Sheila Dobie

Regularne ćwiczenia metodą Integracji Bilateralnej mają bardzo korzystny wpływ na poprawę świadomości ciała, równowagę statyczną i dynamiczną, kontrolę postawy, współprace między półkulami, pamięci sekwencyjną i planowanie ruchu, wielozadaniowości ale także sprzyjają wzrostu pewności siebie, poczucia własnej wartości i motywacji. Metoda ta z pewnością zostanie wdrożona w codzienną pracę nauczycieli z podopiecznymi DOREW.

Szkolenie sfinansowane zostało przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Do góry