Oferta

Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, sprzężeniami (niepełnosprawność ruchowa, autyzm, niedosłuch, niedowidzenie) oraz schorzeniami neurologicznymi, w wieku od 3 do 25 lat. Z pomocy placówki korzysta średnio 40-50 osób z terenu Powiatu Pszczyńskiego (Pszczyna, Kobiór, Suszec, Miedźna, Goczałkowice – Zdrój), Powiatu Bielskiego (Czechowice – Dziedzice, Bestwina) i Oświęcimskiego (Brzeszcze, Oświęcim).

Ośrodek posiada status niepublicznej placówki oświatowej. Jest także ośrodkiem wielospecjalistycznej rehabilitacji medycznej i ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podopiecznym zapewnia kompleksową, nieodpłatną pomoc:
– nauczanie na poziomie grup przedszkolnych;
– nauczanie na poziomie grup szkolnych (na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum);
– zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze grupowe;
oraz zajęcia specjalistyczne z zakresu:
– terapii oraz diagnozy psychologicznej;
– terapii oraz diagnozy logopedycznej i neurologopedycznej;
– rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii (oferujemy kinezyterapię, hydroterapię, magnetostymulację, światłolecznictwo, masaż, kinesiotaping, NDT Bobath);
– terapii zajęciowej;
– hipoterapii i dogoterapii.

Obecnie Ośrodek znajduje się w nowym, profesjonalnie wyposażonym budynku w Piasku (oddanym do użytku pod koniec 2017 r.).
Dysponuje w pełni wyposażoną bazą lokalową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych:
– duże, przestronne sale do zajęć edukacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych;
– gabinety do zajęć indywidualnych: psychologiczne i logopedyczny;
– przestronna sala rehabilitacyjna;
– sala do hydromasażu;
– gabinet lekarski;
– sale do specjalistycznych terapii, m.in. terapii Integracji Sensorycznej;
– teren zielony wokół budynku, gdzie znajduje się plac zabaw, mini siłownia oraz ogród.
Uczniowie korzystają ze specjalistycznego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych i programów komputerowych.

Kadra DOREW to wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem: nauczyciele – oligofrenopedagodzy, psycholodzy, logopedzi, neurologopedzi, fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki i opiekunowie dziecięcy.

Zajęcia są prowadzone metodami: Dobrego Startu M. Bogdanowicz, arteterapii, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, terapii Integracji Sensorycznej, Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów S. Masgutovej i wieloma innymi oraz metodami komunikacji alternatywnej (Makaton, piktogramy).

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00 przez cały rok – ośrodek zapewnia opiekę również w okresie wakacji i ferii zimowych.

Posiadamy własny tabor samochodowy – uczniom zapewnia się codziennie dowóz na zajęcia i odwóz do domów dwoma busami Ośrodka oraz przewóz na zajęcia realizowane poza terenem placówki, jak zajęcia na basenie, seanse w jaskini solnej i inne.

W ramach pobytu w placówce dzieci korzystają z dwóch posiłków dziennie – śniadania i obiadu. Istnieje również możliwość dostosowania posiłków do codziennej diety dziecka.

Proces edukacji i rehabilitacji jest dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia. Specjaliści wspólnie opracowują INDYWIDUALNY, KOMPLEKSOWY PROGRAM NAUCZANIA I REHABILITACJI, oparty o wcześniejszą, wielospecjalistyczną diagnozę.

Całość świadczonych usług jest NIEODPŁATNA!