Akademia aktywności seniorów

AKADEMIA AKTYWNOŚCI SENIORÓW – okres trwania: lipiec 2015 r. – 31.12.2015 r.

W projekcie wzięło udział 24 uczestników – seniorów w wieku 60+ oraz 21 wolontariuszy seniorów. Głównym celem projektu była poprawa jakości życia i wzrost aktywności społecznej seniorów – rodziców osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie ich marginalizacji; realizacja inicjatyw włączających lokalną społeczność seniorów do wspólnych działań zwiększających udział osób w wieku 60+ w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym, artystycznym.

Do góry