Otrzymane darowizny w 2018 r.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku, zgodnie z art.18 ust.1e pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymanych darowiznach w 2018 r. (z tytułu otrzymanych wpłat 1%, zbiórek publicznych oraz dobrowolnych wpłat).

Ogółem otrzymano kwotę: 551.951,99 zł. Wymieniona kwota została wykorzystana na cele statutowe, w tym m.in.: na prace elewacyjne budynku, częściowe założenie klimatyzacji w pomieszczeniach na I piętrze.

Do góry