Pielgrzymka do Medjugorie

W dniach od 07-15 września odbyła się pielgrzymka przedstawicieli podopiecznych ich rodzin i pracowników stowarzyszenia Kulejące Anioły do Matki Bożej Królowej Pokoju w Medjugorie.

Wraz z ks Grzegorzkiem i jego parafianami z Goleniowa, dziękowaliśmy Matce Bożej za łaski, które pozwoliły na stworzenie takiego miejsca, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą realizować swoje marzenia i pasje. Wielu z nich chciało podjąć trud pielgrzymki lecz niewielu było na to stać. Tym którym się udało uczestniczyć prosili Matkę Bożą o potrzebne łaski i siły dla rodzin, opiekunów, przyjaciół Stowarzyszenia, darczyńców i pracowników.

Był to radosny i szczęśliwy czas, podziwialiśmy piękno przyrody w duchu modlitwy i skupienia. Każdego dnia uczestniczyliśmy we Mszy św. przyjmowaliśmy komunie św. i rozważaliśmy tajemnice różańca św. Na długo nie zapomnimy drogi krzyżowej na Kriżewat, stąpając po ogromnych kamieniach, w trudzie, zmęczeniu i ciemnościach nocy kilku rodzicom przytrafiła się bolesna kontuzja. Wierzymy, że ból i cierpienie tej drogi krzyżowej, ofiarowane Panu Jezusowi, wyproszą u Niego liczne błogosławieństwo dla naszych ukochanych Aniołów, ich rodzin, pracowników, darczyńców, którzy przyczynili się do powstania naszego domu. Prosiliśmy o to by każdy z nich w przyszłości mógł odwiedzić Matkę i Jej Syna w Medjugorie i osobiście podziękować. Napełnieni nadzieją i wdzięcznością wracaliśmy do domów niosąc przesłanie Matki Bożej, która prosi o codzienną modlitwę, spowiedź, życie ewangelią i eucharystię. Szczególnie dziękujemy Panom kierowcom i Pani Łucji opiekunowi naszej pielgrzymki, dzięki nim nasza podróż przebiegła szczęśliwie. Pani Łucji w sposób szczególny dziękujemy za obraz Matki Bożej i dar serca, zawsze będzie w modlitwach Kulejących Aniołów. Nie można w podziękowaniach pominąć Pani Krystyny i Teresy z których inicjatywy mogliśmy chwalić Pana w tak pięknych miejscach.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział i tym którzy przyczynili się do tej pielgrzymki i tym tu nie wymienionym. Bóg zapłać.

 

 

 

 

 

 

Do góry