Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2020 – 2021

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku jest beneficjentem Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021 na rok 2021. Program finansowany jest z budżetu państwa, ze środków Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania
880 000 PLN
Całkowita wartość inwestycji
880 000 PLN
Działania
W ramach realizacji zadania uczestnikom projektu zostanie zapewnione wsparcie w postaci:

 świadczenia opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego
 świadczenia opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego
 specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie nauki
pielęgnacji/ rehabilitacji/dietetyki

Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Rezultaty i produkty
Bezpośrednim efektem realizacji zadania będzie poprawa jakości życia uczestników zadania – rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy dotychczas koncentrują największą część swojej uwagi na opiece nad chorymi podopiecznymi.


Dzięki realizacji zadania otrzymają oni dostęp łącznie do:

 • 9600 godzin opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego
 • 560 dni opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego
 • 800 godzin poradnictwa psychologicznego oraz wsparcia w zakresie
  pielęgnacji/dietetyki/rehabilitacji
  Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu
  ”Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” –
  edycja 2020-2021

Do góry