Informacja o darowiznach 2020

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku, zgodnie z art.18 ust.1e pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymanych darowiznach w 2020r. (z tytułu otrzymanych wpłat 1%, zbiórek publicznych oraz dobrowolnych wpłat). Ogółem otrzymano kwotę: 865.165,44. W tym 50.000,00 od Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach oraz 20.000,00 od Ekoenergii Silesia SA z Katowic. Wymieniona kwota darowizn została wykorzystana na cele statutowe Stowarzyszenia, między innymi na zakup potrzebnego busa do transportu niepełnosprawych podopiecznych do placówek Stowarzyszenia, na zakup potrzebnego wyposażenia placówek, dofinansowanie do wynagrodzenia opiekuna w Świetlicy Terapeutycznej.

Do góry