USKRZYDLONY – 2020

Podopieczni Ośrodka na gali USKRZYDLONY

W dniu 10.06.2021 roku Odbyła się uroczysta Gala Wyróżnienia
Starosty Pszczyńskiego „USKRZYDLONY” Po raz pierwszy 2019 wyróżnienie
odebrała pani Alicja Szymczak artystka malarka. W drugiej edycji,
nominowanych było już 5 wybitnych i wyjątkowych niepełnosprawnych osób. Nasz Rząd znalazł się wśród tak szacownego grona, który za swoje osiągniecia dostał wyróżnienie. Do statuetki Motyla , (zaprojektowaną i wykonaną przez lokalną artystkę – Justynę Dulembę), byli nominowani: Pan Szymon Klimza, Pan Filip Walecki, Pani Anna Haupka , Pan Marek Gruszka. Gospodarzem Gali była Pani Barbara Bandoła Starosta Powiatu
Pszczyńskiego,. Gościem specjalnym była Pani Dominika Kasińska
uczestniczka programu Down the Road, osoba która urodziła się z zespołem
Downa. Zgłoszeni kandydaci to osoby realizujące się zawodowo, rozwijające swoje pasje, ale i niezapominające o pomocy innym. To osoby z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, z niepełnosprawnością wzroku. Laureatami „Uskrzydlony” wyróżnienia Starosty Pszczyńskiego ex aequo zostali: Szymon Klimza i Filip Walecki, którzy każdego dnia udowadniają, że mimo niepełnosprawności można żyć pełnią życia. spełniać się zawodowo, społecznie, być aktywnym w wielu dziedzinach i stawać się każdego dnia, wzorem do naśladowania dla innych.
Pani Anna Haupka z Brzeźć dodatkowo została laureatka nagrody Lady D.
Powiatu Pszczyńskiego, ufundowana przez Pana Posła Marka Plurę.
Uroczystość uświetnił śpiew Młodych Osób z Ogniska Muzycznego w
Pszczynie.


Wyboru laureata drugiej edycji dokonała kapituła konkursowa w składzie:
Barbara Bandoła – starosta pszczyński, przewodnicząca kapituły, Damian
Cieszewski – wicestarosta, Grzegorz Kuczera Krystyna Fuławka, Beata Brom
Jarosław Folek (Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych),
Joanna Czakańska – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pszczynie, Katarzyna Granda – Pełnomocnik Starosty ds. Osób
Niepełnosprawnych pomysłodawca i inicjatorka wyróżnienia

Bardzo dziękujemy wszystkim nominującym nas do tego ważnego wyróżnienia. Szczególnie Pani Wiceburmistrz Barbarze Sopot – Zembok.
Dziękujemy za dostrzeżenie naszych wysiłków na rzecz poprawy życia osób z niepełnosprawnościami naszych kolegów i koleżanki z naszej świetlicy jak i innych ośrodków. Szczególne podziękowania dla organizatorów: Pani
Katarzynie Granda oraz mediom za przygotowanie Gali.

Do góry