DRODZY RODZICE WYCHOWANKÓW DOREW

DRODZY RODZICE !

Mając na względzie sytuację epidemiologiczną na Śląsku i zwiększoną liczbę odnotowanych przypadków koronawirusa w regionie, podjęliśmy decyzję, aby nie uruchamiać zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i rewalidacyjnych w Dziennym Ośrodku do 31 maja 2020 r. Dopuszczamy również możliwość wydłużenia tego okresu.

Ciężar odpowiedzialności za dopuszczenie otwarcia Ośrodka na realizację zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych spadł na nasze barki. Nie jest to łatwa decyzja, bo zdajemy sobie sprawę jest trudno Wam – rodzicom, w tej niecodziennej sytuacji. Kierujemy się jednak dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci, które są w szczególnej grupie ryzyka na zakażenie COVID-19, co może stać się przyczyną wielu kolejnych problemów.

Rodzice, którzy zadeklarowali uczestnictwo dziecka w zajęciach, otrzymają drogą pocztową niezbędne do podpisania dokumenty. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi i odesłanie do Ośrodka.

Równocześnie informujemy, że jesteśmy przygotowani na wznowienie w placówce ww. zajęć w pierwszym, bezpiecznym dla wszystkich terminie.

Do Ośrodka można natomiast nadal umówić się na świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej prowadzone przez fizjoterapeutów, psychologów i logopedę, a także skorzystać z konsultacji lekarskich.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapytań zapraszam do kontaktu telefonicznego.

Z serdecznymi pozdrowieniami sił, zdrowia i wiosny w sercach

Katarzyna Labus – Dyrektor DOREW w Piasku.

Do góry