Więcej o: Informacje dotyczące przedłużenia ważności orzeczeń

Informacje dotyczące przedłużenia ważności orzeczeń

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która określa, o ile i w jakich przypadkach przedłużone zostaną orzeczenia oraz karty parkingowe, których ważność skończyła się lub dobiega końca. Ma to wpływ na pobierane renty i inne świadczenia. Pod koniec marca parlament uchwalił, a prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, […]

Więcej o: Informacja o otrzymanych darowiznach

Informacja o otrzymanych darowiznach

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku, zgodnie z art.18 ust.1e pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymanych darowiznach w 2019r. (z tytułu otrzymanych wpłat 1%, zbiórek publicznych oraz dobrowolnych wpłat). Ogółem otrzymano kwotę: 643.596,17. W tym 50.185,00 […]

Więcej o: APEL PSONI Zarządu Głównego w Warszawie

APEL PSONI Zarządu Głównego w Warszawie

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ SPRZECIWIA SIĘ DYSKRYMINACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄI APELUJE O: zmianę decyzji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach placówkach oświatowych z dnia 11 marca 2020 i pilne zawieszenie zajęć również w placówkach specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami […]