Zadanie publiczne zlecone PFRON na rok 2024

Zadanie zlecone w ramach art.36 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: „Zaradni, skuteczni – Terapia i rehabilitacja osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w Świetlicy Terapeutycznej” Termin […]

Projekt „Opieka wytchnieniowa”

Z przyjemnością informujemy, że nasze Stowarzyszenie otrzymało dotację na realizację zadania publicznego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – Edycja 2024. […]