„Bądź zaangażowany w wolontariat” – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

Projekt „Bądź zaangażowany w wolontariat” ukierunkowany jest na rozwój wolontariatu w gminie Pszczyna. Zakłada przeprowadzenie działań przyczyniających się do realizacji celu głównego projektu – zwiększenia aktywności wolontariackiej osób z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych oraz przedstawicieli społeczności lokalnej gminy Pszczyna poprzez sprofesjonalizowanie i organizację wolontariatu w ramach Punktu Wolontariatu w Piasku i realizację inicjatyw aktywizujących społecznie, […]

Akademia aktywności seniorów

AKADEMIA AKTYWNOŚCI SENIORÓW – okres trwania: lipiec 2015 r. – 31.12.2015 r. W projekcie wzięło udział 24 uczestników – seniorów w wieku 60+ oraz 21 wolontariuszy seniorów. Głównym celem projektu była poprawa jakości życia i wzrost aktywności społecznej seniorów – rodziców osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie ich marginalizacji; realizacja inicjatyw włączających lokalną społeczność seniorów do wspólnych działań zwiększających […]