Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2020 – 2021

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku jest beneficjentem Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021 na rok 2021. Program finansowany jest z budżetu państwa, ze środków MinisterstwaRodziny i Polityki Społecznej. Wartość dofinansowania880 000 PLNCałkowita wartość inwestycji880 000 PLNDziałaniaW ramach realizacji zadania uczestnikom […]

„Bądź zaangażowany w wolontariat” – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

Projekt „Bądź zaangażowany w wolontariat” ukierunkowany jest na rozwój wolontariatu w gminie Pszczyna. Zakłada przeprowadzenie działań przyczyniających się do realizacji celu głównego projektu – zwiększenia aktywności wolontariackiej osób z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych oraz przedstawicieli społeczności lokalnej gminy Pszczyna poprzez sprofesjonalizowanie i organizację wolontariatu w ramach Punktu Wolontariatu w Piasku i realizację inicjatyw aktywizujących społecznie, […]

Akademia aktywności seniorów

AKADEMIA AKTYWNOŚCI SENIORÓW – okres trwania: lipiec 2015 r. – 31.12.2015 r. W projekcie wzięło udział 24 uczestników – seniorów w wieku 60+ oraz 21 wolontariuszy seniorów. Głównym celem projektu była poprawa jakości życia i wzrost aktywności społecznej seniorów – rodziców osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie ich marginalizacji; realizacja inicjatyw włączających lokalną społeczność seniorów do wspólnych działań zwiększających […]