DOREW

Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, sprzężeniami (niepełnosprawność ruchowa, autyzm, niedosłuch, niedowidzenie) oraz schorzeniami neurologicznymi, w wieku od 3 do 25 lat. Z pomocy placówki korzysta średnio 40-50 osób z terenu Powiatu Pszczyńskiego (Pszczyna, Kobiór, Suszec, Miedźna, Goczałkowice – Zdrój), Powiatu Bielskiego (Czechowice – Dziedzice, Bestwina) i Oświęcimskiego (Brzeszcze, Oświęcim).

Ośrodek posiada status niepublicznej placówki oświatowej. Jest także ośrodkiem wielospecjalistycznej rehabilitacji medycznej i ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podopiecznym zapewnia kompleksową, nieodpłatną pomoc:
– nauczanie na poziomie grup przedszkolnych;
– nauczanie na poziomie grup szkolnych (na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum);
– zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze grupowe;
oraz zajęcia specjalistyczne z zakresu:
– terapii oraz diagnozy psychologicznej;
– terapii oraz diagnozy logopedycznej i neurologopedycznej;
– rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii (oferujemy kinezyterapię, hydroterapię, magnetostymulację, światłolecznictwo, masaż, kinesiotaping, NDT Bobath);
– terapii zajęciowej;
– hipoterapii i dogoterapii.

Proces edukacji i rehabilitacji jest dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia. Specjaliści wspólnie opracowują INDYWIDUALNY, KOMPLEKSOWY PROGRAM NAUCZANIA I REHABILITACJI, oparty o wcześniejszą, wielospecjalistyczną diagnozę.

Kadra DOREW to wykwalifikowani specjaliści: nauczyciele – oligofrenopedagodzy, psycholodzy, logopedzi, neurologopedzi, rehabilitanci/fizjoterapeuci, lekarze (neurolog, pediatra, lekarz rehabilitacji medycznej), terapeuci zajęciowi, pielęgniarki i opiekunowie dziecięcy.

Ośrodek dysponuje w pełni wyposażoną bazą lokalową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz terenem zielonym wokół budynku, gdzie znajduje się plac zabaw, mini siłownia oraz ogród. Uczniowie korzystają ze specjalistycznego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych i programów komputerowych.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00 przez cały rok – ośrodek zapewnia opiekę również w okresie wakacji i ferii zimowych.

Posiadamy własny tabor samochodowy – uczniom zapewnia się codziennie dowóz na zajęcia i odwóz do domów dwoma busami Ośrodka oraz przewóz na zajęcia realizowane poza terenem placówki, jak zajęcia na basenie, seanse w jaskini solnej i inne.

W ramach pobytu w placówce dzieci korzystają z dwóch posiłków dziennie – śniadania i obiadu. Istnieje również możliwość dostosowania posiłków do codziennej diety dziecka.

Całość świadczonych usług jest NIEODPŁATNA!