Sprawozdania

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2022

Sprawozdanie merytoryczne OPP 2022

Sprawozdanie finansowe 2022

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2021

Sprawozdanie merytoryczne OPP 2021

Sprawozdanie finansowe 2021

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020

Sprawozdanie merytoryczne OPP 2020

Sprawozdanie finansowe 2020

SPRAWOZDANIA ZA ROK 2019

Sprawozdanie merytoryczne OPP 2019

Sprawozdanie finansowe 2019

SPRAWOZDANIA ZA ROK 2018

Bilans 2018

Rachunek zysków i strat 2018

Wprowadzenie i informacja dodatkowa 2018

Sprawozdanie z badania PSONI Pszczyna 20.03.2019

SPRAWOZDANIA ZA ROK 2017

Sprawozdanie merytoryczne OPP 2017

Wprowadzenie i informacja dodatkowa 2017

Bilans i rachunek zysków i strat 2017

Sprawozdanie z badania 2017