O nas

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, sprzężeniami (niepełnosprawność ruchowa, autyzm, niedosłuch, niedowidzenie) oraz schorzeniami neurologicznymi, w wieku od 3 do 25 lat. Z pomocy placówki korzysta średnio 40-50 osób z terenu Powiatu Pszczyńskiego (Pszczyna, Kobiór, Suszec, Miedźna, Goczałkowice – Zdrój), Powiatu Bielskiego (Czechowice – Dziedzice, Bestwina) i Oświęcimskiego (Brzeszcze, Oświęcim).

Ośrodek posiada status niepublicznej placówki oświatowej. Jest także ośrodkiem wielospecjalistycznej rehabilitacji medycznej i ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podopiecznym zapewnia kompleksową, nieodpłatną pomoc:
– nauczanie na poziomie grup przedszkolnych;
– nauczanie na poziomie grup szkolnych (na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum);
– zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze grupowe;
oraz zajęcia specjalistyczne z zakresu:
– terapii oraz diagnozy psychologicznej;
– terapii oraz diagnozy logopedycznej i neurologopedycznej;
– rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii (oferujemy kinezyterapię, hydroterapię, magnetostymulację, światłolecznictwo, masaż, kinesiotaping, NDT Bobath);
– terapii zajęciowej;
– hipoterapii i dogoterapii.

Rehabilitacja

Zajęcia prowadzone są również w:
– krytej pływalni w Woli – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej;
– krytej pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach – Zdroju;
– hali sportowej „Iskra” w Pszczynie;

Oferujemy także opiekę pielęgniarską, opiekę lekarską neurologa dziecięcego, lekarza rehabilitacji medycznej oraz pediatry.

W bieżącym roku oraz w latach poprzednich realizację programów rehabilitacyjno – terapeutycznych oraz dowozu podopiecznych wspierają Urzędy Gmin: Pszczyna, Miedźna, Goczałkowice – Zdrój, Czechowice – Dziedzice i Suszec. Dowóz dzieciom z powiatów oświęcimskiego, bielskiego oraz z terenu gminy Kobiór zapewniają samorządy lokalne.

Nasi uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i zdolności uczestnicząc w kółkach zainteresowań działających w placówce, gdzie pod okiem terapeutów realizują swoje marzenia – przygotowują się do występów artystycznych, do udziału w zawodach sportowych, dają upust swojej wyobraźni tworząc jedyne w swoim rodzaju „dzieła sztuki”, samodzielnie wykonują zdjęcia o dowolnej tematyce. Wszystkie te działania prowadzone są w ramach klubów zainteresowań: artystycznego, plastycznego, sportowego i fotograficznego.

Sabinka i Marysia

Kadra DOREW to wykwalifikowani specjaliści: nauczyciele – oligofrenopedagodzy, psycholodzy, logopedzi, neurologopedzi, rehabilitanci/fizjoterapeuci, lekarze (neurolog, pediatra, lekarz rehabilitacji medycznej), terapeuci zajęciowi, pielęgniarki i opiekunowie dziecięcy.

Naszym podopiecznym zapewniamy też aktywny udział w życiu społecznym – być wśród innych, poznawać otoczenie – to podstawa godnego życia i wyraz równości praw. I tak nasze dzieci aktywnie uczestniczą w imprezach sportowych i kulturalnych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim; wyjeżdżają na wycieczki rekreacyjne, edukacyjne, odwiedzają miejsca użyteczności publicznej.

Wciąż budujemy współpracę z rówieśnikami z przedszkoli, szkół publicznych oraz placówek dla osób niepełnosprawnych – wspólnie się bawimy, rywalizujemy, spędzamy wolny czas.

Proces edukacji i rehabilitacji jest dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia. Specjaliści wspólnie opracowują INDYWIDUALNY, KOMPLEKSOWY PROGRAM NAUCZANIA I REHABILITACJI, oparty o wcześniejszą, wielospecjalistyczną diagnozę.

Tereska z grami terapeutycznymi

Praca z uczniami przebiega w ścisłej współpracy z rodzicami, którzy współuczestniczą w tworzeniu indywidualnych programów, w prowadzeniu specjalistycznych oddziaływań, które kontynuują w domach. Na terenie placówki organizujemy dla rodziców zajęcia instruktażowe, lekcje pokazowe, pokazy sprzętu rehabilitacyjnego. Nie jesteśmy również obojętnie na sytuacje rodzinne i życiowe wychowanków, w miarę potrzeb organizujemy pomoc prawną, rzeczową, pomagamy załatwiać sprawy urzędowe, wspieramy rodziców w trudnych, stresujących dla dziecka sytuacjach, jak wizyta u fryzjera czy u lekarza. Wspólnie z rodzicami wyjeżdżamy na wycieczki, bawimy się na piknikach integracyjnych, rozwiązujemy trudne dla placówki sprawy.

Dzieci z Ośrodka

Ośrodek dysponuje w pełni wyposażoną bazą lokalową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz terenem zielonym wokół budynku, gdzie znajduje się plac zabaw, mini siłownia oraz ogród. Uczniowie korzystają ze specjalistycznego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych i programów komputerowych.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 przez cały rok – ośrodek zapewnia opiekę również w okresie wakacji i ferii zimowych.

Posiadamy własny tabor samochodowy – uczniom zapewnia się codziennie dowóz na zajęcia i odwóz do domów dwoma busami Ośrodka oraz przewóz na zajęcia realizowane poza terenem placówki, jak zajęcia na basenie, seanse w jaskini solnej i inne.

W ramach pobytu w placówce dzieci korzystają z dwóch posiłków dziennie – śniadania i obiadu. Istnieje również możliwość dostosowania posiłków do codziennej diety dziecka.

Całość świadczonych usług jest NIEODPŁATNA!

Jesteśmy otwarci na wolontariuszy, z którymi systematycznie współpracujemy – są dla nas prawdziwymi przyjaciółmi, którzy rozumieją potrzeby naszych dzieci i żywo na nie reagują.

Ośrodek jest także otwarty dla wszystkich, którzy pragną poznać nasze dzieci, wnieść w ich życie radość i wspomóc w codziennych trudach pokonywania niepełnosprawności.

Finansowanie placówki:

Powiat Pszczyński;

Gmina Pszczyna;

      Narodowy Fundusz Zdrowia;

Urząd Miasta Czechowice;

Urząd Gminy Suszec;


Urząd Gminy Miedźna;

Urząd Gminy Goczałkowice – Zdrój.