Rekrutacja

Zapisy do DZIENNEGO OŚRODKA REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZEGO trwają przez cały rok!!! Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą edukacji, rehabilitacji i specjalistycznych terapii.

BY ZAPISAĆ DZIECKO DO NASZEJ PLACÓWKI, WYSTARCZY POSIADAĆ ORZECZENIE Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO LUB POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH ORAZ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE. WSZYSTKIE POZOSTAŁE DOKUMENTY POMOŻEMY WYPEŁNIĆ NA MIEJSCU.

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami (niepełnosprawność ruchowa, autyzm, niedosłuch, niedowidzenie) oraz schorzeniami neurologicznymi, w wieku od 3 (rocznik 2014) do 25 lat.

Aktualnie placówka mieści się w nowowybudowanym, profesjonalnie wyposażonym obiekcie w Piasku, gdzie dla potrzeb naszych uczniów uruchomiliśmy nowoczesne, specjalistyczne sale i gabinety, m.in. Salę Doświadczania Świata, salę do terapii Integracji Sensorycznej, gabinet hydromasażu, salę do kinezyterapii i wiele innych.

Ośrodek posiada status niepublicznej placówki oświatowej. Jest także ośrodkiem wielospecjalistycznej rehabilitacji medycznej i ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, wychowankom zapewnia kompleksową, NIEODPŁATNĄ POMOC:
– wychowanie przedszkolne w grupach przedszkolnych;
– nauczanie w grupach szkolnych i zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze zespołowe;
oraz zajęcia specjalistyczne z zakresu:
– terapii oraz diagnozy psychologicznej;
– terapii oraz diagnozy logopedycznej/neurologopedycznej;
– rehabilitacji ruchowej (oferujemy kinezyterapię, hydroterapię, magnetostymulację, NDT Bobath, światłolecznictwo, masaż, kinesiotaping, pomoc w doborze sprzętu rehabilitacyjnego);
– terapii zajęciowej;
– hipoterapii i dogoterapii.

Zajęcia są prowadzone metodami: Dobrego Startu M. Bogdanowicz, arteterapii, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, terapii Integracji Sensorycznej, Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów S. Masgutovej i wieloma innymi oraz metodami komunikacji alternatywnej (Makaton, piktogramy).

Zajęcia prowadzone są również w:
– krytej pływalni w Woli – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej;
– krytej pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach – Zdroju;
– hali sportowej „Iskra” w Pszczynie;
– jaskini solnej w Goczałkowicach – Zdroju.

Oferujemy także opiekę pielęgniarską, opiekę lekarską neurologa dziecięcego, lekarza rehabilitacji medycznej oraz pediatry.

Kadra DOREW to wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem: nauczyciele – oligofrenopedagodzy, psycholodzy, logopedzi, neurologopedzi, fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki i opiekunowie dziecięcy.

Proces edukacji i rehabilitacji jest dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia. Specjaliści wspólnie opracowują INDYWIDUALNY, KOMPLEKSOWY PROGRAM NAUCZANIA I REHABILITACJI, oparty o wcześniejszą, wielospecjalistyczną diagnozę.

Praca z podopiecznymi przebiega w ścisłej współpracy z rodzicami, którzy współuczestniczą w tworzeniu indywidualnych programów, w prowadzeniu specjalistycznych oddziaływań, które kontynuują w domach. Na terenie placówki organizujemy dla rodziców zajęcia instruktażowe, lekcje pokazowe, pokazy sprzętu rehabilitacyjnego.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00 przez cały rok – ośrodek zapewnia opiekę również w okresie wakacji i ferii zimowych. Uczniowie korzystają ze specjalistycznego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych i programów komputerowych.

Posiadamy własny tabor samochodowy – podopiecznym zapewnia się codziennie dowóz na zajęcia i odwóz do domów dwoma busami Ośrodka. W ramach pobytu w placówce dzieci korzystają z dwóch posiłków dziennie – śniadania i obiadu. Istnieje również możliwość dostosowania posiłków do codziennej diety dziecka.

Całość świadczonych usług jest nieodpłatna!

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 210-48-47 lub osobiście w naszej siedzibie przy ul. Dworcowej 27 w Piasku.
Zapraszamy również do kontaktu przez e-mail: biuro@psonipszczyna.pl