Polityka prywatności

Kim jesteśmy?

Adres naszej strony internetowej to: http://psonipszczyna.pl.

Administratorem strony i danych osobowych zbieranych na stronie jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku (43-211) ul. Dworcowa 27, tel. 32 210 48 47

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy?

Formularze kontaktowe

Jeśli korzystasz z formularza kontaktowego zostawiasz nam dane, które pozwalają na odpowiedź na Twój wniosek czy zapytanie. Wymagamy podania tylko danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko) oraz adres e-mail który pozwoli nam na kontakt zwrotny. Jeśli chcesz możesz również w treści podać swój nr telefonu – jeśli chcesz, abyśmy tą drogą kontaktowali się z Tobą. Ewentualne inne dane podajesz w treści wiadomości wyłącznie z własnej inicjatywy. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, masz świadomość przetwarzania przez nas podanych danych osobowych w celu odpowiedzi na Twoje pytanie.

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Administrator wprowadził środki techniczne i organizacyjne, które mają zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanym danym. Wprowadzone środki podlegają cyklicznej weryfikacji i w razie potrzeby są udoskonalane.

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych?

Administrator wprowadził „Procedurę rejestrowania naruszeń bezpieczeństwa danych”, która stosuje w przypadkach uchybień i zagrożeń przy przetwarzaniu danych osobowych.

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika?

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Jak się z nami skontaktować?

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować drogą mailową na adres: iod@psonipszczyna.pl