Zielone czeki

Wszyscy którzy otrzymali zielony czek na zielonym tle

Zielone czeki, najważniejsze doroczne nagrody przyznawane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi za działalność na rzecz ochrony środowiska, zostały rozdane. 
W kategorii Programy i akcje  na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej Zielony czek o wartości 20 tys. zł otrzymało Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koła w Pszczynie z siedzibą w Piasku.  Bardzo serdecznie dziękujemy całej kapitule konkursowej za docenienie naszych działań!!!

Do góry