OGŁOSZENIE

Mamy przyjemność poinformować, że Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku otrzymało dofinansowanie na realizację zadania w ramach programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021 na rok 2021. Zadanie jest finansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach realizacji zadania uczestnikom projektu zostanie zapewnione wsparcie w postaci:

  • świadczenia opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego
  • świadczenia opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego
  • specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji/dietetyki

Oferta skierowana jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Szczegółowych informacji będziemy udzielać telefonicznie, pod numerem telefonu: 32 210 48 47.

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie! Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, telefonicznie lub drogą mailową do dnia 10.01.2021 r.

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu ” Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021.

Do góry