Dzień aktywności w Świetlicy Terapeutycznej

Został ten dzień zaplanowany tak, aby wszyscy uczestnicy Świetlicy mogli brać w nim udział. Podopieczni zostali przydzieleni do 2grup. Pierwsza grupa rowerowa jeździła po zakątkach lasu kobiórskiego , min. ścieżką rowerową prowadzącą z Kobielic do Kobióra. Jest to wspaniała trasa, szeroka, bezpieczna ,bez wyrw , jest miejscem częstych aktywności rolkarzy , osób uprawiających nording walking i rowerzystów. Nasi rowerzyści jechali naprawdę dobrze stosując się do przepisów ruchu drogowego, „ regulaminu wycieczek rowerowych” stworzony na potrzeby organizacji naszych wycieczek, słuchali opiekunów i byli zdyscyplinowani. Wspaniałe jest to, że pomagają słabszym, podtrzymują na duchu i z troska pytają się o siły i samopoczucie kolegów i koleżanek. Rowerzyści przejechali 25 km. Grupa piesza szła aleją dębową i drogą w kierunku lasu kobiórskiego. Celem dnia aktywności było integracja , wspólna kawa i odpoczynek w wyznaczonym miejscu.

Dzień aktywności się udał! Pogoda dopisała! Do Świetlicy wrócili może trochę zmęczeni fizycznie ale równocześnie zadowoleni i w poczuciu spełnienia po dobrze przeżytym dniu.

Do góry