Poseł Grzegorz Gaża w Klubie Honorowego Gościa

przewodniczący oraz poseł

W czwartek 28.01.2021 w  odbyło się I spotkanie w 2021r w  Świetlicowym Klubie Honorowego Gościa tym razem do naszego klubu przybył  poseł Polskiego  sejm Pan Grzegorz Gaża.

Było to pierwsze spotkanie w Świetlicowym Klubie Honorowego Gościa w nowym roku, a II po przerwie spowodowaną pandemią COVID 19. Na początku spotkania Jarosław i Tomasz przywitali naszego  Gościa i przedstawili znajdujący się w naszej Świetlicy Rząd oraz kluby.  A nasz kolega Marek w imieniu wszystkich przedstawili skład  rady Ministrów. W czwartkowym spotkaniu w ramach spotkania Klubu Honorowego Gościa brali udział: Tomasz, Jarosław, Dorota. Marzena, Marek Łukasz, Krzysztof, Wojciech. Oprócz Podopiecznych Świetlicy i ich opiekunów w czwartkowym spotkaniu  brał udział kierownik naszej Placówki p. Bogusia Bularz  p. Katarzyna Labus Dyrektor Dziennego Ośrodka, oraz  Krystyna Fuławka Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na  Rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku

Podczas spotkania w Klubie Honorowego Gościa, uczestnicy mogli dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy o swoim gościu. Pan Grzegorz opowiedział nam o swoich wartościach jakie wyniósł z domu rodzinnego. Nasz gość jest osobą bardzo rodziną i każdą wolną chwilę poświecą swoim bliskim, a wiadomo że jako poseł nie ma go zbyt wiele. Pan Poseł jak każdy z nas, ma też swoje pasje i zainteresowania. Bardzo lubi chodzić po górach bo jak sam mówi jest wtedy bliżej Boga, ponieważ  jest osobą bardzo wierzącą.

Spotkanie z posłem Grzegorzem Gażą w Świetlicy Terapeutycznej w ramach spotkań Klubu Honorowego Gościa  przebiegało w miłej atmosferze, a nasz kolega Wojciech specjalnie dla naszego gościa zatańczył. Na zakończenie pan Poseł wpisał się do naszej księgi.

Dziękujemy panu Posłowi Grzegorzowi ze mimo tak wielu obowiązków znalazł czas dla Kulejących Aniołów.

Do góry