Klub Honorowego Gościa

W Świetlicy Terapeutycznej działa Klub Honorowego Gościa. Został utworzony w 2006 roku. Pomysłodawcami byli uczestnicy Świetlicy, osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną, którzy pragnęli przeprowadzać wywiady ze znanymi osobami publicznymi w Gminie i Powiecie, przedstawicielami różnych zawodów, z osobami o ciekawych zainteresowaniach i pasji.
Uczestnicy sami pytania do wywiadu, a następnie pod opieką terapeutów zapraszają wybraną osobę.

W ramach pracowni komputerowo-fotograficznej przygotowywane są zaproszenia dla wybranych gości, a także prowadzona jest Złota Księga, do której wpisu dokonują goście oraz do której wklejane są zdjęcia podopiecznych z zaproszonym gościem.

Celem Klubu jest:
– rozwijanie wiedzy o środowisku lokalnym;
– rozwijanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania różnych placówek użyteczności publicznej działających na terenie naszego miasta;
– nabywanie i rozwijanie umiejętności społecznych (przestrzeganie zasad i norm społecznych, rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konstruktywnego dialogu);
– rozwijanie pomysłowości i twórczości grupy;
– poznanie osób mających istotny wpływ na funkcjonowanie Świetlicy Terapeutycznej oraz osób związanych z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym;
– wspieranie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej;
– wspieranie integralności w zespole uczestników klubu;
– rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;
– rozwijanie działania w kontakcie indywidualnym;
– rozwijanie umiejętności koordynowania pracy zespołu (w szczególności u osób kierujących zespołem).

W latach ubiegłych do Klubu Honorowego Gościa zostały zaproszone osoby:
– Bogusława Popiołek, kierownik Referatu Zdrowia Urzędu Miasta w Pszczynie
– Zygmunt Jeleń, Wicestarosta Pszczyński
– Sylwia Plucińska, dziennikarka Dziennika Zachodniego
– Zarząd Koła PSOUU w Pszczynie,
– Michał Paliczka, młodszy aspirant Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie
– Iwona Baron, dziennikarka Głosu Pszczyńskiego
– Grzegorz Stephana, proboszcz Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piasku
– Jacek Parobczy, Liliana Mielczarek, Świadkowie Jehowy
– Izabela Janoszek, redaktor Radia Expres
– Eugeniusz Pająk, Przewodniczący Rady Powiatu Pszczyńskiego
– Czesław Szindler, Przewodnik PTTK Pszczyna
– Jan Kossobudzki, Naczelnik Praw Obywatelskich z Pszczyny
– Barbara Kołodziej, pasjonat kultury Indian
– Renata Botor – dziennikarka gazety Echo
– Ks. Krystian Janko, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie
– Kazimierz Mianowski, katecheta
– strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie
– Katarzyna Labus, kierownik Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pszczynie
– Krystian Szostak, Burmistrz Pszczyny
– ratownicy medyczni z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – Stacja w Pszczynie
– Tomasz Klimczak, założyciel portalu internetowego pless.pl
– Tomasz Tomczykiewicz, Sławomir Kowalski, parlamentarzyści
– Jan Foks, wiceprezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
– Sebastian Mrozek, prezes Stowarzyszenia Artystycznego PLESSART
– Gabriela Drąszcz, poetka
– Henryk Sodzawiczny- dyrektor Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
– Henryk Kowalczyk, prezes zarządu firmy „Komet” w Pszczynie
– Henryk Kolarczyk, Vicestarosta Miasta Pszczyna
– Paweł Repeta, pracownik Starostwa Powiatowego do spraw dotacji ze środków finansowych Unii Europejskiej oraz członek Lokalnej Grupy Działania Ziemia Pszczyńska.
– ks. Jan Badura, Proboszcz Kościoła Ewangelickiego w Pszczynie
– Jerzy Sobczak, Prezesem Zarządu firmy A.S. INTER SILESIA Sp. z o.o.
– Paweł Sadza, Starosta Powiatu Pszczyńskiego
– Krystyna Mrugalska, honorowa Prezes PSOUU Zarząd Główny Warszawa
– Dariusz Skrobol, Burmistrz Miasta Pszczyna,
– Grażyna Goszcz – Wiceburmistrz Miasta Pszczyna,
– Lech Szczotka, Przewodniczący Rady Miejskiej Pszczyny
– siostra Lidia – Kierownik DPS w Pszczynie
– Jan Szafron, twórca poezji i pasjonat muzyki
– Monika Szczotka, Przewodniczący Rady Miejskiej Pszczyny
– Ewald Kojzarek, Pastor Kościoła Wolnych Chrześcijan w Piasku
– p.o. naczelnika Barbara Karpeta oraz Marta Tyl – inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich – UM Czechowice
– Tadeusz Żyła, Europejski Król Strzelców Historycznych
– Barbara Sopot-Zembok, Zastępca Burmistrza Pszczyny
– Henryk Kowalczyk, Sylwia Huber, właścicielka biura podróży ,,Aslema Tours”
– Aleksander Malcher, dyrektor stacji Pogotowia Ratunkowego w Pszczynie
– członkinie zespołu „Kobiórzanki”
– Franciszek Kania, weterynarz
– Henryk Spek, emerytowany notariusz
– Otylia Trojanowska, Ślązaczka Roku 2009
– Waldemar Ochodek, organizator akcji GSB & Kulejące Anioły 2013″!
– Tadeusz Cofała, strażak
– Jerzy Klimowicz, emerytowany górnik