Klub Rowerowy „Włóczykij”

Klub rowerzysty „Włóczykij” działa na terenie Świetlicy Terapeutycznej od 2007 roku. Jest to świetne połączenie rekreacji na świeżym powietrzu z usprawnianiem motoryki dużej, kondycji i ogólnej sprawności naszych podopiecznych.

Wycieczki rowerowe są stałym punktem programów terapeutycznych: krótkie wyjazdy organizowane są w trakcie zajęć, a te o dłuższych trasach, gdzie uczestniczą też wolontariusze, rodzice czy pracownicy placówki – organizowane są w dni wolne od zajęć, np. w weekendy.

Celami klubu są:
– ruch na świeżym powietrzu;
– doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
– poznawanie walorów krajoznawczych miejsca zamieszkania i okolicy;
– kształtowanie poczucia potrzeby ochrony środowiska naturalnego.

Docelowe miejsca wycieczek, a także ich trasa, są szczegółowo ustalane przez terapeutów z uczestnikami wycieczki. Są to bardzo żywe dyskusje – wyprawy rowerowe są bowiem dla wielu uczestników nadzieją na spełnienie marzeń czy szansą na sprawdzenie swoich sił. Młodzież podchodzi do nich bardzo ambitnie, wręcz zadaniowo. Wycieczki zawsze dostarczają niezapomnianych wrażeń, są istotnym elementem integracji ze zdrowym społeczeństwem oraz formą rehabilitacji. Pamiątkowe zdjęcia z wypraw rowerowych umieszczane są w Kronice Rowerowej.