Klub Zdobywcy Szczytów

Klub Zdobywców Szczytów „Świetliki” działa na terenie Świetlicy Terapeutycznej . Terapeuci organizują swoim dorosłym podopiecznym z niepełnosprawnością intelektualną wyprawy szlakami turystycznymi w góry.

Każda wyprawa jest wcześniej planowana z mapą turystyczną, omawiana trasa, podzielone są obowiązki i rzeczy do zabrania przez podopiecznych. Wyjazdy odbywają się pociągiem z plecakami i prawdziwym „prowiantem turysty” (konserwa turystyczna, chleb). Każdy uczestnik ma założony zeszyt, gdzie są gromadzone pieczątki ze schronisk na trasie wypraw górskich.
Uczestnicy górskiej przygody prowadzą kronikę, w której gromadzą zdjęcia i wpisy z każdej pokonanej trasy.

Cele wycieczek górskich:

– poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej;
– zwiększenie wytrzymałości i siły mięśniowej;
– poprawa efektywności pracy układu krążeniowo -oddechowego;
– doskonalenie poruszania się w terenie naturalnym;
– nauka chodzenia z pomocą kijków;
– nauka wchodzenia i schodzenia z bardziej stromych zboczy;
– doznania piękna krajobrazu naturalnego,dalekich panoram,widoków;
– cel krajoznawczy ,poznanie miast,wiosek w rejonie Beskidu Żywieckiego, Śląskiego i Małego;
– doskonalenie orientacji przestrzennej;
– zapoznanie się z ubiorem obowiązującym w czasie wypraw górskich;
– doskonalenie współpracy w grupie;
– wyuczenie dbałości o środowisko naturalne.

W roku 2014 zostało uruchomione Koło Turystyczne ,,Kulejące Anioły”, które działa przy PTTK Ziemi Pszczyńskiej, a którego uczestnikami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną – podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie, ich rodzice i pracownicy Stowarzyszenia.