Kontakt

Dane adresowe

ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA W PSZCZYNIE

 

Kierownik: mgr Bogusława Bularz 

 

ul.  Dworcowa 27, 43-211 Piasek

tel./fax: 32 447-26-36

e-mail: biuro@psonipszczyna.pl
swietlica@psonipszczyna.pl

 

Inspektor ochrony danych: Bożena Czajka

e-mail: iod@psonipszczyna.pl

 

Korzystając z formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych, zgodnie z polityką prywatności.
Warto wiedzieć, że:

 1. podanie danych w formularzu jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi kontakt;

 2. administratorem podanych danych osobowych stanie się Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku (43-211) ul. Dworcowa 27, tel. 32 210 48 47;

 3. podane dane będą wykorzystanie wyłącznie w celu realizacji przysłanego zapytania/wniosku;

 4. podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit a – zgoda osoby korzystającej z formularza na przetwarzanie jej danych;

 5. w dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę – wystarczy, że nas o tym poinformujesz;

 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko do momentu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na Twoje pytanie, chyba że pojawi się inna podstawa prawna uprawniająca Administratora do dalszego przetwarzania danych;

 7. odbiorcą danych może być dostawca hostingu, z którym Administrator zawarł stosowną umowę powierzenia.

 8. możesz skorzystać z praw wynikających z RODO, w szczególności do:

– dostępu do swoich danych,

– aktualizacji swoich danych,

– żądania ograniczenia przetwarzania,

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych;

 1. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z PSONI można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora ochrony danych osobowych drogą mailową na adres: iod@psonipszczyna.pl lub telefonicznie pod nr: 696 003 157.

Napisz do nas

  Do góry