Oferta

W Świetlicy Terapeutycznej realizuje się działania w zakresie rozwoju poznawczego, społecznego, zawodowego, ruchowego, w procesie kompleksowej rehabilitacji i opiece uczestnika i jego rodziny, sprzyjającej przystosowania do maksymalnie samodzielnego życia.

W Świetlicy prowadzone są działania z zakresu:
– TERAPII ZAJĘCIOWEJ

PRACOWNIA CERAMICZNA

Celem pracy w pracowni ceramicznej jest rehabilitacja zmierzająca do ogólnego rozwoju uczestnika, między innymi po to, aby umożliwić mu aktywizację zawodową na otwartym rynku pracy. Wychowankowie pracują metodą ergoterapii: garncarstwo i ceramika. Poprzez lepienie, formowanie i modelowanie w glinie, rozwijana jest sprawność manualna, wyzwalane są zainteresowania artystyczne, zostaje poruszona wyobraźnia. Realizacja pracy odbywa się systematycznie: przygotowanie materiałów i narzędzi, poznawanie technik lepienia i metod pracy w glinie, kształtowanie i modelowanie naczyń użytkowych, nauka zasad suszenia i wypalania, szkliwienie. Uczestnicy rehabilitują się metodą arteterapii. Zajęcia przebiegają w ściśle dostosowanym do poziomu każdego uczestnika programie indywidualnym. W pracowni ceramicznej usprawniane są zdolności manualne, koordynacja wzrokowo – ruchowa, motoryka rąk, grafomotoryka.

PRACOWNIA ARTETERAPII
W pracowni arteterapii uczestnicy poznają  różne materiały oraz techniki plastyczne. Poprzez wykonywanie prac  rozwijana jest wyobraźnia i kształtowane poczucie estetyki i wrażliwości na piękno. Kształtowana jest także cierpliwość, wytrwałość,  poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę . Rozwijana jest samodzielność oraz wiara we własną użyteczność i poczucie sprawstwa. Wykonywane prace charakteryzują się różnorodnością zastosowanych technik.  Prace naszych uczestników biorą udział w konkursach plastycznych oraz wystawiane są na różnorodnych kiermaszach.
Osoby biorące udział w zajęciach przygotowują również programy słowno – muzyczno – taneczne, będące oprawą wielu imprez artystycznych. Pracownia prowadzi także dla uczestników zajęcia rytmiczne, relaksacyjne i naukę śpiewu.

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Głównym celem zajęć prowadzonych w pracowni jest kształtowanie podstawowych nawyków w zakresie higieny osobistej, wykonywanie czynności porządkowanych w kuchni i jadalni. Uczestnicy uczą się przygotowania posiłków i kultury ich spożywania, obsługi urządzeń kuchennych, oszczędności, robienia zakupów. Pracownia przygotowuje potrawy na spotkania z okazji imprez okolicznościowych. W pracowni uczestnicy uczą się umiejętności zachowania adekwatnie do sytuacji oraz poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

PRACOWNIA KOMPUTEROWO-FOTOGRAFICZNA
Pracownia zajmuje się rozwojem umiejętności samokształcenia się, inicjatywy i wyobraźni, możliwości nabycie umiejętności posługiwania się komputerem; edytorami tekstu, prostymi programami graficznymi, cyfrowym aparatem fotograficznym, urządzeniami biurowo-poligraficznymi, typu: ksero, drukarka, bindownica itp. Pracownia umożliwia poznanie nowoczesnych technik komunikacji typu Skype, Gadu-gadu, e-mail i praktycznego wykorzystania ich; poznanie sposobu korzystania z Internetu i umiejętność znajdywania, wykorzystywania i przetwarzania potrzebnych informacji. Obsługa gier edukacyjnych i komputerowych. W pracowni powstają wizytówki, kartki okolicznościowe, dyplomy, zaproszenia, gazetka, kroniki, itd.

PRACOWNIA REHABILITACJI
W pracowni rehabilitacyjnej zajęcia prowadzone są dla wszystkich uczestników placówki. Każdy uczestnik ma opracowany przez rehabilitanta indywidualny tok usprawniania ruchowego, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. Oprócz indywidualnych treningów usprawniających, odbywają się również zajęcia sportowe, w ramach, których uczestnicy są przygotowywani do udziału w: mitingach sportowych, zawodach i turniejach. Uczestnicy biorą udział w zajęciach ruchowych organizowanych w sali rehabilitacyjnej, w terenie na świeżym powietrzu – spacery relaksacyjne, na krytej pływalni, oraz na sali gimnastycznej.

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA
Podstawowymi zadaniami psychologa jest poprawa umiejętności nawiązywania kontaktu między uczestnikami, radzenia sobie w grupie, wyuczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi, poprawa i wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Terapeuci realizują zadania określone w przyjętych zasadach pracy placówki, oparte na indywidualnych planach terapeutycznych.