Rekrutacja do DOREW na rok szkolny 2019/2020

Trwają zapisy do DZIENNEGO OŚRODKA REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZEGO w Piasku na nowy rok szkolny 2019/2020!!! Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą edukacji, rehabilitacji i specjalistycznych terapii.

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami (niepełnosprawność ruchowa, autyzm, niedosłuch, niedowidzenie) oraz schorzeniami neurologicznymi, w wieku od 3 (rocznik 2016) do 25 lat.

By zapisać dziecko do naszej placówki, wystarczy posiadać ORZECZENIE Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO LUB POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH oraz zaświadczenie lekarskie. Wszystkie pozostałe dokumenty pomożemy wypełnić na miejscu.

Placówka mieści się w nowowybudowanym, profesjonalnie wyposażonym obiekcie w Piasku, gdzie dla potrzeb naszych uczniów uruchomiliśmy nowoczesne, specjalistyczne sale i gabinety, m.in. salę do terapii Integracji Sensorycznej, gabinet hydromasażu, salę do kinezyterapii i wiele innych.

Ośrodek posiada status niepublicznej placówki oświatowej. Jest także ośrodkiem wielospecjalistycznej rehabilitacji medycznej i ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wychowankom zapewnia kompleksową, NIEODPŁATNĄ POMOC:

– wychowanie przedszkolne w grupach przedszkolnych;
– nauczanie w grupach szkolnych i zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze zespołowe;
oraz zajęcia specjalistyczne z zakresu:
– terapii oraz diagnozy psychologicznej;
– terapii oraz diagnozy logopedycznej/neurologopedycznej;
– rehabilitacji ruchowej (oferujemy kinezyterapię, hydroterapię, magnetostymulację, NDT Bobath, światłolecznictwo, masaż, kinesiotaping, pomoc w doborze sprzętu rehabilitacyjnego);
– terapii zajęciowej;
– hipoterapii i dogoterapii.

Oferujemy także opiekę pielęgniarską, opiekę lekarską neurologa dziecięcego, lekarza rehabilitacji medycznej oraz pediatry.

Kadra DOREW to wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem: nauczyciele – oligofrenopedagodzy, psycholodzy, logopedzi, neurologopedzi, fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki i opiekunowie dziecięcy.

Proces edukacji i rehabilitacji jest dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia. Specjaliści wspólnie opracowują INDYWIDUALNY, KOMPLEKSOWY PROGRAM NAUCZANIA I REHABILITACJI, oparty o wcześniejszą, wielospecjalistyczną diagnozę.

Praca z podopiecznymi przebiega w ścisłej współpracy z rodzicami, którzy współuczestniczą w tworzeniu indywidualnych programów, w prowadzeniu specjalistycznych oddziaływań, które kontynuują w domach. Na terenie placówki organizujemy dla rodziców zajęcia instruktażowe, lekcje pokazowe, pokazy sprzętu rehabilitacyjnego.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 przez cały rok – ośrodek zapewnia opiekę również w okresie wakacji i ferii zimowych. Uczniowie korzystają ze specjalistycznego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych i programów komputerowych.

Posiadamy własny tabor samochodowy – podopiecznym zapewnia się codziennie dowóz na zajęcia i odwóz do domów dwoma busami Ośrodka. W ramach pobytu w placówce dzieci korzystają z dwóch posiłków dziennie – śniadania i obiadu. Istnieje również możliwość dostosowania posiłków do codziennej diety dziecka.

Całość świadczonych usług jest nieodpłatna!

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 210-48-47 lub osobiście w naszej siedzibie przy ul. Dworcowej 27 w Piasku. Zapraszamy również do kontaktu przez e-mail: biuro@psonipszczyna.pl

Do góry